Βιβλίο εταίρων

Ονοματεπώνυμο: Σαμαράς Γεώργιος του Βασιλείου
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 20
e-mail: samarasgiorgos@hotmail.com
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 27/1/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Σαμαράς Επαμεινώνδας-Φωκάς του Βασιλείου
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 20
e-mail: nodasam@hotmail.com
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 27/1/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Σαμαράς Γεώργιος του Αντωνίου
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 40
e-mail: gsamaras84@windowslive.com
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 27/1/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Καλή Μπουγανοσοπούλου του Αθανασίου
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 20
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 27/1/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Σαμαράς Αντώνιος του Γεωργίου
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 40
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 27/1/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Σαμαρά Αλεξάνδρα του Βασιλείου
Είδος Συμμετοχής: Διαχειρίστρια / Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 20
e-mail: alexandra25sam@gmail.com
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 27/1/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Χρυσούλα Σαμαρά του Επαμεινωνδα
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 40
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 27/1/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Σύνολο 200

Ονοματεπώνυμο: Σαμαράς Γεώργιος του Βασιλείου
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 80
e-mail: samarasgiorgos@hotmail.com
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 12/10/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Σαμαράς Επαμεινώνδας-Φωκάς του Βασιλείου
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 40
e-mail: nodasam@hotmail.com
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 12/10/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Σαμαράς Γεώργιος του Αντωνίου
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 80
e-mail: gsamaras84@windowslive.com
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 12/10/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Καλή Μπουγανοσοπούλου του Αθανασίου
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 40
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 12/10/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Σαμαράς Αντώνιος του Γεωργίου
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 80
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 12/10/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Σαμαρά Αλεξάνδρα του Βασιλείου
Είδος Συμμετοχής: Διαχειρίστρια / Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 40
e-mail: alexandra25sam@gmail.com
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 12/10/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Ονοματεπώνυμο: Χρυσούλα Σαμαρά του Επαμεινωνδα
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων: 40
Τηλέφωνο: 2410 972 711
Στοιχεία Αντιπροσώπου: Αυτοπροσώπος
Ημερομηνία Κτήσης-Μεταβολής: 12/10/2015
Διεύθυνση: Πλατύκαμπος Λάρισας

Σύνολο 400